za nákup těla

 

specifikace objektivů ze série Limited


1.100,- Kč  / 40,- EUR

1.990,- Kč / 73,- EUR

Vyplněný formulář s přílohami zasílejte
emailem na: pentec@pentax.cz nebo
info@pentax.cz
Žádost můžete poslat i běžnou listovní
poštou na adresu:
PenTec s.r.o.,
Veleslavínská 30/19, 162 00 Praha 6